ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση επένδυσης σε χρηματοοικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας
Εναλλακτικός τίτλος :μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου
Δημιουργός :Καρναχωρίτης, Ευστράτιος Δ.
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2010

Αρχείο: 91773.pdf

Τύπος: application/pdf