ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης
Δημιουργός :Θωμόπουλος, Γεώργιος Χαρ.
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα επενδύσεων
Επενδυτική πολιτική
Ευρωνόμισμα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 64278.pdf

Τύπος: application/pdf