ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ταξινόμηση καταναλωτών σε ομάδες με cluster analysis με βάση το ψυχολογικό τους προφίλ
Δημιουργός :Κουκούση, Μαρία Ιωάν.
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε την ανάλυση σε ομάδες (cluster analysis), για τη διερεύνηση της ύπαρξης ομαδοποιήσεων καταναλωτών σε σχέση με τις προτιμήσεις τους βάση ερωτήσεων που αποτυπώνουν το ψυχολογικό τους προφίλ. Η ανάλυση σε ομάδες χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην έρευνα αγοράς, όπου υπάρχει ανάγκη ταξινόμησης και κατάταξης των υποκειμένων μελέτης σε ομάδες έτσι ώστε να εξερευνηθούν τα χαρακτηριστικά τους και με βάση αυτά να γίνουν οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες
Λέξη κλειδί :Στατιστική μέθοδος
Στατιστική
Καταναλωτής
Έρευνα αγοράς
Ημερομηνία έκδοσης :12-2011

Αρχείο: Koukousi_2011.pdf

Τύπος: application/pdf