ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ΟΠΑ News: εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: τεύχος 52
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :24σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η έκδοση αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο μέσα σε αντίξοες συνθήκες οραματίζεται και σχεδιάζει το μέλλον του αντλώντας δύναμη και έμπνευση από την πλούσια ιστορία του. Φιλοδοξία του εγχειρήματος αυτού είναι το ΟΠΑ να αποκτήσει ένα βήμα διαλόγου μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας προς όφελος τόσο του πανεπιστημίου μας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας της χώρας μας γενικότερα.
Ημερομηνία έκδοσης :04-2024
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: OPA_News_52.pdf

Τύπος: application/pdf