ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι όψεις του θυμού στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
Εναλλακτικός τίτλος :The faces of anger in negotiations
Δημιουργός :Μπρούτα, Ουρανία
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10838
Περίληψη :Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τις διαφορετικές όψεις του θυμού στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και να δείξει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για απόκτηση πλεονεκτήματος. Αυτή η μελέτη επιτυγχάνει τα προαναφερθέντα αναλύοντας τον θυμό από πολλές οπτικές γωνίες και στη συνέχεια μέσω περιπτωσιολογικών μελετών και προσομοιωτικών σεναρίων,ενώ παρέχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών αποτελεσμάτων ανάλογα με τον τρόπο έκφρασης του θυμού.
This study aims to differentiate between the faces of anger and showcase how they can effectively be used for advantageous terms.This study achieves the aforementioned by analyzing anger from many perspectives and then through case studies and simulated scenarios, provide a wide range of possible outcomes for negotations depending on how anger was expressed.
Λέξη κλειδί :Θυμός
Διαπραγματεύσεις
Όψεις
Anger
Faces
Negotiations
Διαθέσιμο από :2023-11-13 22:51:29
Ημερομηνία έκδοσης :11/03/2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-13 22:51:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Brouta_2023.pdf

Τύπος: application/pdf