1. Η ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων : αποτελέσματα από την εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων εντοπισμού διαχείρισης κερδών
Συγγραφέας: Καρμπαδάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2012
2. Οι συνέπειες της υιοθέτησης του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην ποιότητα εξωτερικού ελέγχου, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στον πλούτο των μετοχών
Συγγραφέας: Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα
3. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
4. Alternative explanations of the price behavior on the ex-dividend day of common stocks listed in U.S and Greek exchanges
Συγγραφέας: Efthymiou, Vassilios A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
5. Καμπύλη απόδοσης και κρατικά ομόλογα : μέθοδοι υπολογισμού και ανάλυσης της προγνωστικής τους ικανότητας
Συγγραφέας: Ρες, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
6. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
7. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Συγγραφέας: Angelopoulos, Georgios
Μορφή: pdf
8. Essays on the predictive ability of the yield curve in the aftermath of the global financial crisis: a nonlinear approach
Συγγραφέας: Avdoulas, Christos
9. Herding effects in equity and bond markets
Συγγραφέας: Krokida, Styliani Iris A.
10. On the use of risk neutral moments to estimate the risk neutral density and to forecast the future movements of stock returns
Συγγραφέας: Rompolis, Leonidas S.
11. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική
Συγγραφέας: Γκιζάς, Κωνσταντίνος
12. Voluntary Management Forecasts: Implications on Financial Reporting Quality
Συγγραφέας: Chronopoulos, Panagiotis I.
13. Financial analysts’ forecasts of company performance incorporation of macroeconomic expectations
Συγγραφέας: Pavlopoulou-Lelaki, Olga-Chara
14. The effects of IFRS on investment decisions
Συγγραφέας: Kapellas, Konstantinos A., Καπέλλας, Κωνσταντίνος Α.
Ημερομηνία: 07-03-2018
15.
16. Bank M&As in the U.S. and the EU: shareholder value creation through consolidation
Συγγραφέας: Pyrgiotakis, Emmanouil, G., Πυργιωτάκης, Εμμανουήλ Γ.
Ημερομηνία: 31-03-2018
17. Sovereign debt risk and financial markets: three essays
Συγγραφέας: Moratis, Georgios, Μωράτης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 22-03-2016
18. Informational and Trading Cost Components in the Credit Risk Markets
Συγγραφέας: Vlachogiannakis, Nikolaos E.
19. Merger, Issue of Debt, Dividend Announcements and Market Efficiency. The case of the London and Athens Stock Exchanges
Συγγραφέας: Τσούνια, Άννα
20. Corporate Social Responsibility's connection with earnings and cost behavior
Συγγραφέας: Filiou, Anastasia
Ημερομηνία: 11/29/2018

Σελίδες:  123