121. Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Author: Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Format: pdf
Date: 02-1998
122. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Author: Τεντζεράκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
123. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Author: Κορού, Λίνα
Format: pdf
Date: 02-2000
124. Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Author: Αμανατίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
125. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Author: Σαμουηλίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
126. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Μπέλσης, Πέτρος
Format: pdf
Date: 12-2002
127. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Author: Οικονομάκου, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 02-2003
128. Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Author: Τσιλίρα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 02-2003
129. Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Author: Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Format: pdf
Date: 02-2004
130. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Author: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2004
131. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Author: Τσώχου, Αγγελική
Format: pdf
Date: 02-2003
132. Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Author: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 03-2005
133. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κεντρικοποιημένων έναντι κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Κρασονικολάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2005
134. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Author: Πετεινερή, Διονυσία
Format: pdf
Date: 06-2006
135. Caching techniques in mobile computer networks
Author: Πετρής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2007
136. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Author: Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Format: pdf
Date: 02-1998
137. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Author: Χαλκίδη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-1999
138. Ο ρόλος των προβλέψεων στα συστήματα στήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυϊας. Μια εφαρμογή για το Χ.Α.Α.
Author: Κούτσικος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2000
139. Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα video-on-demand με αλληλεπίδραση
Author: Χριστοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2000
140. Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσίας μετρήσεων της χρήσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών
Author: Τζίμα, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 02-2000

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »