101. Τεχνικές οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
Συγγραφέας: Φελούκας, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
102. Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Συγγραφέας: Πράπα, Αυγουστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
103. Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Συγγραφέας: Κωστής, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
104. Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας: Φουρλάς, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
105. Πλαίσιο ομοιότητας για σύνθετες μορφές πληροφορίας/γνώσης
Συγγραφέας: Κατσένη, Μαρία
106. Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση έξυπνων καρτών με χρήση τεχνολογιών JavaCard και J2ME
Συγγραφέας: Καπετανάκης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
107. Απεικόνιση προτύπων σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Κοτσιφάκος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
108. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Συγγραφέας: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
109. Ανάκτηση πληροφορίας κατά τμήματα
Συγγραφέας: Γιγουρτσή, Ευθυμία-Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
110. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Συγγραφέας: Καραΐσκος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
111. Η εφαρμογή του social computing στη διαδραστική τηλεόραση
Συγγραφέας: Ρίγκερς, Τσαμά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
112. Δια-οχηματική επικοινωνία
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
113. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής επιχείρησης
Συγγραφέας: Βέμου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
114. Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
115. Διαλειτουργικότητα λογισμικού
Συγγραφέας: Γιαννακάκος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
116. Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
117. Δημιουργία και αξιολόγηση συστήματος ανάκτησης ελληνικών κειμένων
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
118. Μελέτη και χαρακτηρισμός της κίνησης του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με το φαινόμενο της αυτό-ομοιότητας
Συγγραφέας: Μακρυδάκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
119. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Συγγραφέας: Μπότης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
120. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Συγγραφέας: Αγγελής, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »