321. Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL
Συγγραφέας: Γαλάνης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
322. Networking issues in wireless sensor networks and the data aggregation problem : a survey
Συγγραφέας: Πεδιαδιτάκης, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
323. Σχεδιασμός οικονομικών μηχανισμών στην τεχνολογία Grid και ανάλυση μοντέλων για τα προβλήματα καταμερισμού πόρων και καταγραφής χρήσης
Συγγραφέας: Γέγος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
324. Ένας πιθανολογικός αλγόριθμος αποκοπής καταλήξεων
Συγγραφέας: Στάθης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2007
325. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
326. Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL
Συγγραφέας: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
327. Ανάπτυξη διάχυτου πληροφοριακού συστήματος εικονικής ξενάγησης σε μουσεία, με χρήση τεχνολογιών μοναδικής ταυτοποίησης
Συγγραφέας: Μπέσκος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
328. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και νέες οργανωτικές δομές
Συγγραφέας: Μπρούμας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
329. Mobile TV
Συγγραφέας: Κοντόπουλος, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
330. Ενοποίηση τεχνικών συμπερασματολογίας μέσω υποθέσεων (case-based reasoning) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Συγγραφέας: Καγιαμπάκης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
331. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπης διεπαφής μάθησης, για την επεξεργασία εντολών κίνησης σε φυσική γλώσσα (Ελληνική)
Συγγραφέας: Τρικκαλίδης, Δημήτρης Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
332. Πολιτικές ασφάλειας δικτύων
Συγγραφέας: Ζερβάκη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
333. Ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας των προμηθειών
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1997
334. Η διαδικασία γνώσης στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών : επιχειρηματική στρατηγική και αρχιτεκτονικές υλοποίησης
Συγγραφέας: Σαμιώτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
335. Δημιουργία πλαισίου αναφοράς για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού στα πλαίσια ενός έργου BPR
Συγγραφέας: Δρίμτζιας, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
336. Using data mining to support marketing business analysis in traditional and internet retailing
Συγγραφέας: Prassas, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
337. Προσωποποίηση πλοήγησης σε WAP πύλη
Συγγραφέας: Γάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
338. Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές μηχανικής μάθησης
Συγγραφέας: Τσίχλας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
339. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υποδομές δημόσιου κλειδιού
Συγγραφέας: Ρέντας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
340. Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Σκαλαίου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »