261. Διαχείριση δικτύων υπολογιστών : ένα περιβάλλον διαχείρησης ποιότητας των δικτύων και των υπηρεσιών τους
Συγγραφέας: Σκουλαρίδου, Βικτωρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
262. Κριτήρια αξιολόγησης case tools, εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης σε case εργαλεία
Συγγραφέας: Μάμαλης, Ιωάννης Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
263. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών και μέτρηση της επιχειρησιακής απόδοσης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας πληροφορικής : μελέτη περίπτωσης του Οργανισμού Τηλεπικοικωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
Συγγραφέας: Πολίτου, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
264. Προσαρμογή και χρέωση των διαφοροποιημένων υπηρεσιών του διαδικτύου στο GPRS περιβάλλον
Συγγραφέας: Σούρσος, Σέργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
265. Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας digital subscriber line (DSL)
Συγγραφέας: Ζυγούρη, Ουρανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
266. Τα οικονομικά της ασφάλειας Π.Σ. : ένα οικονομικό μοντέλο για τη διαχείριση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης συστήματος με χρήση κινήτρων
Συγγραφέας: Κούρουπας, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
267. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στο διεισδυτικό υπολογίζειν
Συγγραφέας: Μπονάτος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
268. Semi-automatic semantic video indexing and retrieval
Συγγραφέας: Pitkanen, Reetta
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
269. Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδομένων στο σύστημα παραγωγής φυσικής γλώσσας του έργου M-PIRO
Συγγραφέας: Καλλώνης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
270. Φαινόμενα δικτύου στις ψηφιακές οικονομίες : θεωρητική - εμπειρική ανάλυση και στρατηγικές
Συγγραφέας: Βαρούνης, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
271. Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαχείριση ασφάλειας : διερευνητική μελέτη
Συγγραφέας: Γιώτας, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
272. Πολιτικές χρέωσης και συμβόλαια για υπηρεσίες πρόσβασης μέσω ασύρματων δικτύων
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
273. Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων
Συγγραφέας: Ηλιούδη, Σταματία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
274. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
275. Ασφάλεια πληροφοριών και προστασία υποδομών : ανάπτυξη CBK
Συγγραφέας: Στουγιάννου, Ελευθερία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
276. Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής εξαγωγής και αξιολόγησης γνωρισμάτων από συλλογές κειμένων
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
277. Υποστήριξη ιχνηλασιμότητας με RFID σε εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων : ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης
Συγγραφέας: Τζιόβα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
278. Επεξεργασία ψηφιακών πειστηρίων (digital forensics) στο επιχειρησιακό περιβάλλον και δημιουργία μοντέλου αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας (forensic readiness) ενός οργανισμού
Συγγραφέας: Κουμούσης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
279. Περιβάλλον διαχείρισης γνώσης με χρήση τεχνολογίας wiki
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκος, Στρατής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
280. Σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης (extension) του πρωτοκόλλου επιπέδου γραμμής selective repeat για παροχή υπηρεσιών μερικής ανάκαμψης
Συγγραφέας: Λουκάς, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »