181. Ενοποιημένη διαχείριση υπηρεσιών με χρήση αντικειμενοστραφών μοντέλων
Συγγραφέας: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
182. Τα τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα
Συγγραφέας: Κουφουδάκης, Ιωάννης Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
183. Εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμου συστήματος στον έλεγχο συστήματος και στην διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Συγγραφέας: Ροβιθάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
184. Ανάλυση απαιτήσεων για ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Λαγού, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
185. Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Βατρικάς, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
186. Το WEB ως γράφημα
Συγγραφέας: Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
187. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Συγγραφέας: Φερεντίνος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
188. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Συγγραφέας: Τασσόπουλος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
189. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Συγγραφέας: Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
190. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Συγγραφέας: Καρατάσος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
191. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Συγγραφέας: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
192. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Συγγραφέας: Ντρίτσου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
193. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών : από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο
Συγγραφέας: Ρούσσος, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
194. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Συγγραφέας: Paraskevaidis, Dimitris D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
195. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc δίκτυα
Συγγραφέας: Αθαναηλέας, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
196. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα
Συγγραφέας: Κοσιάρης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
197. Μεταγραφή XPath ερωτήσεων με τη χρήση όψεων
Συγγραφέας: Αραβογλιάδης, Παντελής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
198. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Συγγραφέας: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
199. Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και συστήματα διαχείρησης ποιότητας
Συγγραφέας: Μουρίκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
200. Τεχνικές δειγματοληψίας για την εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δείγματα
Συγγραφέας: Δήμου, Αναστάσιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »