181. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις ουρές αναμονής
Συγγραφέας: Μποζοβίτης, Δημήτριος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007
182. Εισαγωγή 2ου πυλώνα (Επαγγελματικά ταμεία) στο υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα: ανάλυση - επιπτώσεις
Συγγραφέας: Μωϋσόγλου, Φίλιππος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
183. Ο.Γ.Α. - Διαδοχική ασφάλιση
Συγγραφέας: Σακκάς, Σωτήριος Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
184. Διαχείριση κινητής περιουσίας ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων: συγκριτική μελέτη αποδόσεων επενδύσεων ταμείων
Συγγραφέας: Αθανασίου, Αθανάσιος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
185. Ανάλυση δεδομένων αποτελέσματος της μεθόδου "Scale and Root Planning" στην μείωση συγκέντρωσης μικροβίων στο στόμα σε ασθενείς που πάσχουν από περιοδοντίτιδα
Συγγραφέας: Σιδηροπούλου, Παρασκευή Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007
186. Στατιστική διερεύνηση της εκπαιδευτικής αξίας των μελλοντικών καθηγητών μαθηματικών μέσης εκπαίδευσης ως προς την εν δυνάμει πρόσληψή τους
Συγγραφέας: Τετράδης, Νικόλαος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
187. Εφαρμογή της Gee μεθόδου σε επαναλαμβανόμενες δίτιμες μετρήσεις: συμπερασματολογία και έλεγχος υποθέσεων
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Άλκηστη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
188. KEIRETSU: η οργανωτική δομή των εταιρειών στην Ιαπωνία και πως επηρεάζει τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα
Συγγραφέας: Μαξούτογλου, Αλίκη Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
189. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο Α.Ε.Π.
Συγγραφέας: Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Βασ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
190. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP και οι εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στην παραγωγή τροφίμων
Συγγραφέας: Μπελέχα, Χάιδω - Χαρούλα Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
191. Αξιολόγηση της μέσης εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών από τους μαθητές της B΄& Γ΄Λυκείου: μια πιλοτική έρευνα στην Αττική
Συγγραφέας: Στάικος, Ιωάννης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
192. Ειδικά θέματα στατιστικού ποιοτικού ελέγχου
Συγγραφέας: Στασινού, - Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
193. Δεξιότητες μάθησης και φοιτητές: στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
Συγγραφέας: Κανάκη, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2003
194. Διερεύνηση των δημογραφικών και βιοψυχικών χαρακτηριστικών ατόμων με ψυχικές διαταραχές
Συγγραφέας: Παπάζογλου, Άννα Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2003
195. Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης αντιστοιχιών στο μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Δήμας, Λάμπρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2004
196. Συμβολή στη μελέτη του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Συγγραφέας: Καρναβάς, Βασίλης Ζ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
197. Στατιστική μελέτη χρονολογικών σειρών αγοράς συναλλάγματος
Συγγραφέας: Ρεκλείτης, Χρήστος Αθανασίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2004
198. Παχυσαρκία: κοινωνική και οικονομική διάσταση ενός πληθυσμιακού χαρακτηριστικού
Συγγραφέας: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
199. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υδροχλωρικής σεβελαμέρης ως νέου φωσφοδεσμευτικού φαρμάκου στην αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας των χρόνιων αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2005
200. Συσχέτιση καπνίσματος γονέων με στατιστικές μεθόδους στην εμφάνιση ή προδιάθεση για εμφάνιση άσθματος σε παιδιά έως οκτώ ετών
Συγγραφέας: Μπόσιος, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »