121. Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Author: Κούνας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 06-2012
122. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γιαννίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 07-2012
123. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Author: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Format: pdf
Date: 07-2012
124. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός στρατηγικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό των μισθών - Συνταξιοδοτικά ταμεία
Author: Ελισσαίος, Αγγελής Ν.
Format: pdf
Date: 07-2012
125. Financial crisis and lending conditions
Author: Μπιμπλής, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 06-2012
126. Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Author: Αρμάος, Ιωσήφ
Format: pdf
Date: 07-2012
127. Cross-market deviations in options prices and credit default swap spreads : evidence from earnings surprises
Author: Ελαιοτριβάρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 07-2013
128. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς
Author: Κορδονούρη, Παναγιώτα - Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 07-2013
129. Η ικανότητα πρόβλεψης των κερδών από τους αναλυτές της αγοράς
Author: Λαμπρακόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 07-2013
130. Οικονομική διαχείριση νοσοκομείων
Author: Κουρτάκη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 07-2013
131. Mergers and acquisitions in the European banking sector during a crisis
Author: Stergiaki, Maria
Format: pdf
Date: 07-2013
132. Εσωτερική διακυβέρνηση και συστήματα εσωτερικού ελέγχου - Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα
Author: Ταξάκη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 06-2013
133. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Author: Τσαντιώνη, Μαρία - Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-2013
134. Exploring hedge fund performance during the recent global finanacial crisis
Author: Tsaroucha, Ourania
Format: pdf
Date: 07-2013
135. Underpricing in initial public offerings : evidence from the U.S
Author: Filippoupolitis, Avgoustinos
Format: pdf
Date: 07-2013
136. Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Παρασκευοπούλου, Φωτούλα - Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-2011
137. Προαιρετικές γνωστοποιήσεις, ποιότητα κερδών και κόστος ιδίων κεφαλαίων
Author: Τσιβουράκη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 07-2011
138. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στη συνάφεια των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσης των εισηγμένων εταιριών
Author: Πετράκη, Ιωάννα - Μαρία
Format: pdf
Date: 07-2011
139. An assessment of credit risk in shipping loans
Author: Κωτσαλένη, Ελεάνα
Format: pdf
Date: 11-2011
140. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δεδουλευμένων μετά την υιοθέτηση των IFRS : εμπειρικά ευρήματα από την Ισπανία
Author: Στεφάνου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 07-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »