121. Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Κούνας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
122. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
123. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
124. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός στρατηγικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό των μισθών - Συνταξιοδοτικά ταμεία
Συγγραφέας: Ελισσαίος, Αγγελής Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
125. Financial crisis and lending conditions
Συγγραφέας: Μπιμπλής, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
126. Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Συγγραφέας: Αρμάος, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
127. Cross-market deviations in options prices and credit default swap spreads : evidence from earnings surprises
Συγγραφέας: Ελαιοτριβάρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
128. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς
Συγγραφέας: Κορδονούρη, Παναγιώτα - Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
129. Η ικανότητα πρόβλεψης των κερδών από τους αναλυτές της αγοράς
Συγγραφέας: Λαμπρακόπουλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
130. Οικονομική διαχείριση νοσοκομείων
Συγγραφέας: Κουρτάκη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
131. Mergers and acquisitions in the European banking sector during a crisis
Συγγραφέας: Stergiaki, Maria
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
132. Εσωτερική διακυβέρνηση και συστήματα εσωτερικού ελέγχου - Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ταξάκη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
133. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Συγγραφέας: Τσαντιώνη, Μαρία - Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
134. Exploring hedge fund performance during the recent global finanacial crisis
Συγγραφέας: Tsaroucha, Ourania
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
135. Underpricing in initial public offerings : evidence from the U.S
Συγγραφέας: Filippoupolitis, Avgoustinos
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
136. Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Παρασκευοπούλου, Φωτούλα - Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
137. Προαιρετικές γνωστοποιήσεις, ποιότητα κερδών και κόστος ιδίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Τσιβουράκη, Μαριάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
138. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στη συνάφεια των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσης των εισηγμένων εταιριών
Συγγραφέας: Πετράκη, Ιωάννα - Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
139. An assessment of credit risk in shipping loans
Συγγραφέας: Κωτσαλένη, Ελεάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
140. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δεδουλευμένων μετά την υιοθέτηση των IFRS : εμπειρικά ευρήματα από την Ισπανία
Συγγραφέας: Στεφάνου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »