1. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Ημερομηνία: 2011
2. Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης-η περίπτωση των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, Η
Συγγραφέας: Βελέντζα, Ελεάνα
Ημερομηνία: 2012
3. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Συγγραφέας: Μαρουλάκη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
4. Managing freight portfolios, from theory to practice
Συγγραφέας: Δρακόπουλος, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
5. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Συγγραφέας: Μάνασης, Ευστάθιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
6. Σχέση κινδύνου απόδοσης στις χρηματιστηριακές αγορές υπό την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς
Συγγραφέας: Σχορέλης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
7. Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και η μακροοικονομική επίδοση των χωρών
Συγγραφέας: Ελευθεριάδης, Γρηγόρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
8. Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας
Συγγραφέας: Δεμέναγας, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
9. Η απασχόληση στην ελληνική γεωργία
Συγγραφέας: Κωνσταντοπούλου, Μαρία Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
10. Η διείσδυση των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Γώγου, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
11. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής και του δικαστηρίου των ΕΚ
Συγγραφέας: Καϊτσάς, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
12. Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μοσχόβης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
13. Οικονομική ανάλυση των ιδιωτικών καθαρών επενδύσεων στην ελληνική γεωργία
Συγγραφέας: Λαϊνη, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1998
14. Ο ΦΠΑ και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Μπουζουνιεράκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
15. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδος στο εξωτερικό της εμπόριο και τη στατική κατανομή των πόρων
Συγγραφέας: Τσώνος, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-1998
16. Corporate control and a case study in Greek economy
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
17. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της Ελλάδας στις μεταποιητικές βιομηχανίες
Συγγραφέας: Τζαβάρα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
18. Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης
Συγγραφέας: Θωμόπουλος, Γεώργιος Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
19. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων-κοινές στοχαστικές τάσεις
Συγγραφέας: Δουληγέρης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
20. Το διεθνές νομισματικό παιχνίδι
Συγγραφέας: Βουμβάκη, Φραγκίσκα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »