161. Η απασχόληση στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος-Προκόπιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2008
162. Οικονομική ανάπτυξη και διαφθορά
Συγγραφέας: Αγγελέτος, Γεώργιος-Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
163. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές τους στα χρηματοοικονομικά
Συγγραφέας: Κυριακούλης, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
164. Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Ντήλιας, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
165. Η διαφήμιση και η Ε&Α ως εμπόδια εισόδου
Συγγραφέας: Ζήκος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
166. Η επίδραση της αβεβαιότητας στην επένδυση
Συγγραφέας: Ρεπάσος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
167. Θεωρία παραγώγων προϊόντων και εμπειρική ανάλυση του ΧΠΑ
Συγγραφέας: Διψάκη, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
168. Τεχνική αποτελεσματικότητα ορεινών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μιγκίρου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
169. Εμπόδια εισόδου
Συγγραφέας: Ντόμπρεφ, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
170. Τιμολόγηση πολλαπλών δικαιωμάτων με πιστωτικό κίνδυνο
Συγγραφέας: Χουβαρδάς, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
171. Αποταμίευση, επένδυση και διεθνής κίνηση κεφαλαίων
Συγγραφέας: Καλπακτσόγλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
172. Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
173. Οι ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα (1900-1910)
Συγγραφέας: Χαλάτση, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
174. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Συγγραφέας: Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
175. Παίγνια μεταξύ επιχειρήσεων και εργατικών σωματείων
Συγγραφέας: Μπαμπάτσικου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
176. Η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα πριν και μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Τριάντη, Στυλιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
177. Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Συγγραφέας: Χαρβάτης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
178. Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
179. Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Συγγραφέας: Καρυώτη, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
180. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Συγγραφέας: Μαμμά, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »