141. Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών με τη χρήση κατανομών με παχιές ουρές
Author: Πέκου, Σοφία
Format: pdf
Date: 12-2005
142. Δικαιόχρηση και κάθετες σχέσεις
Author: Κονταξής, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2006
143. Το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και οι επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα της ελληνικής βιομηχανίας
Author: Τερζάκου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 03-2001
144. Η ευελιξία και η ασφάλεια στις αγορές εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών
Author: Κολιούση, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 01-2007
145. Στρατηγική & επιχειρηματικός σχεδιασμός τράπεζας
Author: Κουρκουνάκης, Εμμανουήλ Γ.
Format: pdf
Date: 01-2006
146. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Αθανασίου, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2006
147. Tying και bundling στον ανταγωνισμό
Author: Αναστόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2007
148. Άμεσες ξένες επενδύσεις
Author: Σπανόπουλος, Διονύσης
Format: pdf
Date: 01-2007
149. Η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη με εφαρμογή στην ελληνική οικονομία
Author: Μουλαΐδου, Φανή
Format: pdf
Date: 01-2007
150. Τιμολόγηση και επιδράσεις δικτύου στην αγορά των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Author: Σωμαθιανός, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2007
151. Currency options : pricing and hedging under stochastic volatility
Author: Πασχάλης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 01-2008
152. Υποδείγματα αξιολόγησης και πρόβλεψης αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Χωροπανίτου, Στεργιανή
Format: pdf
Date: 12-2007
153. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Τριβιζά, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2007
154. Αποτίμηση του κινδύνου της αγοράς μέσω των μέτρων κινδύνου σ, VAR και CVAR και υπολογισμός βέλτιστου χαρτοφυλακίου
Author: Πεκλάρη, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 01-2008
155. Διαχείριση κινδύνου στα χρηματοοικονομικά δεδομένα
Author: Δροσοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2007
156. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα
Author: Καστάνη, Ηρώ
Format: pdf
Date: 01-2008
157. Επιθετική τιμολόγηση
Author: Δρεκόλιας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2007
158. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Author: Κοζώνη, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2008
159. Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Author: Λυρατζοπούλου, Δόμνα
Format: pdf
Date: 01-2008
160. Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate
Author: Maratos, Andreas
Format: pdf
Date: 12-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »