801. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις με εφαρμογές σε τιμές ακινήτων χρησιμοποιώντας R
Συγγραφέας: Τσίκας, Ανδρέας Ν.
Ημερομηνία: 07/10/2018
802. Bank credit ratings: Moody's methodology
Συγγραφέας: Ζιαζιά, Μαριέττα
Ημερομηνία: 06/28/2018
803. Collusion in markets with syndication
Συγγραφέας: Dimitrellos, Panos
Ημερομηνία: 2018
804. Optimal capital structure under the problem of effort exercise and motives for taking excessive risk
Συγγραφέας: Branikas, Ioannis
Ημερομηνία: 12-03-2012
805. Ανταγωνισμός της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών και ο ρόλος της επιτροπής ανταγωνισμού.
Συγγραφέας: Χαρμπή, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 22-09-2011
806. Η ρυθμιστική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού και οι πρακτικές καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 23-01-2012
807. Άμεσες ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομεα: μετα-ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων
Συγγραφέας: Γκίρμπα, Άννα
808. Η πιστωτική κρίση και ο ρόλος των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου
Συγγραφέας: Ζουρτσάνος, Θεόδωρος
809. Portfolio management with cryptocurrencies using CVaR and MAD optimization models
Συγγραφέας: Παστίδου, Μυρτώ
Ημερομηνία: 2018
810. Alternative methods of probability of default of credit scoring
Συγγραφέας: Σπανού, Ιωάννα
Ημερομηνία: 11/14/2018
811. Statistical methods applied to credit scoring, using German credit data
Συγγραφέας: Griva, Maria
Ημερομηνία: 11/21/2018
812. Επιβίωση νέων επιχειρήσεων και άμεσες ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Μαστοράκης, Ευστάθιος
813. Horizontal Agreements and Competition Policy
Συγγραφέας: Μακρή, Γαλάτεια
814. The Evolution of EU Competition Policy in the Maritime Sector
Συγγραφέας: Μπαγέρη, Βασιλική
815. Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης τραπεζών: περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Μαρίνης, Μαρίνος
816. Multinational Enterprises and Foreign Direct Investments
Συγγραφέας: Batsou, Maria
817. Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης τραπεζών
Συγγραφέας: Μέρτογλου, Αχμέτ
818. Αντιστάθμιση κινδύνου με την χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Εκτίμηση και αποτελεσματικότητα στην περίπτωση του DJI index
Συγγραφέας: Μούρτζος, Γεώργιος
819. Αρχικές δημόσιες εγγραφές και ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Μαραγκού, Αικατερίνη
820. Tying και Bundling και πως αντιμετωπίζεται από την Πολιτική Ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μηλιώνη, Κωνσταντίνα-Βενετία

Σελίδες:  « Previous 1041424344454647484950 Next 10 »