741. Κίνδυνος χώρας και η αποτελεσματικότητα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής: η περίπτωση της Ευρωζώνης (2003-2013)
Συγγραφέας: Μοζάκης, Νικόλαος
742. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: ρόλος, κατηγορίες, μέσα και ενέργειες
Συγγραφέας: Καραδήμα, Μαρία
743. Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου και αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος
744. Investigating the Quality Function of the Department of Economics of Athens University of Economics and Business
Συγγραφέας: Skondra, Paraskevi
745. Determinants of non-performing loans: evidence from Euro-area countries
Συγγραφέας: Anastasiou, Dimitrios
746. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs της αγοράς των Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Ζερβός, Μιχαήλ
747. Συγχωνεύσεις & εξαγορές και Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Συγγραφέας: Κατσαφάδος, Απόστολος
748. Θεωρητική και ποσοτική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μαστρογιαννάκης, Χρήστος
749. Εφαρμογές υποδειγμάτων προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (Stress Test) στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Νικολουτσόπουλος, Δημήτριος
750. Προβλήματα υπερχρέωσης και αναδιάρθρωσης του κλάδου αναψυχής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λουμιώτης, Αντώνιος-Αθανάσιος
Ημερομηνία: 02/27/2018
751. Διαχείριση κινδύνου και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Καλαφατάκη, Ειρήνη
752. Entry barriers and entry deterrence
Συγγραφέας: Νέστωρας, Ανδρέας
753. Endogenous growth models: a review of the literature
Συγγραφέας: Κάνιουρα, Δέσποινα-Ειρήνη
754. Επιδράσεις που συντελούνται στα μακροοικονομικά μεγέθη μιας οικονομίας στην περίπτωση αναδιανομής του πλούτου παρουσία ατελών πιστωτικών αγορών
Συγγραφέας: Καγιαράς, Αθανάσιος
755. Δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα: δημοσιονομικές εξελίξεις τη δεκαετία 2000-2009, προτάσεις για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων
Συγγραφέας: Κοντέας, Στυλιανός
756. Μελέτη της εισαγωγής της Aegean Airlines στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Τσαρούχας, Γεώργιος
757. Ο μηχανισμός της τιτλοποίησης των απαιτήσεων στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Σεμερτζάκη, Αθηνά
758. Hedging using futures
Συγγραφέας: Sarantopoulou-Chiourea, Sylvia-Anna
759. Indirect estimators
Συγγραφέας: Louka, Alexandros
760. Multiagent moral hazard: the role of contracts in models of competition, cooperation, and collusion
Συγγραφέας: Τζανετάκη, Χαρούλα

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »