641. Μορφές τραπεζικών αγορών και υποδείγματα συμπεριφοράς τραπεζών
Συγγραφέας: Κουμαριώτης, Ευάγγελος
642. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα: η περίπτωση της Vivartia ΑΒΕΕ
Συγγραφέας: Σανιδάς, Γεώργιος
643. Sovereign Wealth Funds : ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία
Συγγραφέας: Κόκκοτα, Ξένη
644. Η διαμόρφωση των ενεργειακών στόχων στο εσωτερικό της ΕΕ. Κριτική και αξιολόγηση
Συγγραφέας: Στόκκου, Χριστίνα
645. A case study on the violations of The Efficient Market Hypothesis
Συγγραφέας: Χριστογιαννοπούλου, Μαρία-Άννα
646. Τα φαινόμενα της μόχλευσης και απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα: δείκτες μέτρησης και πρόσφατες εμπειρίες από τη χρηματοπιστωτική κρίση
Συγγραφέας: Χριστάκη, Ευγενία
647. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων και επαναληπτικότητα της επίδοσης τους
Συγγραφέας: Κοκοσιάς, Χαράλαμπος
648. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ψυλλάκου, Μάρθα
649. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
650. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
651. Εμπόδια εισόδου, αποκλεισμός ανταγωνιστών και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σφυρής, Παντελεήμων
652. Optimal risk management using options
Συγγραφέας: Κουλούρης, Σπυρίδων-Παύλος
653. Οι νομισματικές επιπτώσεις της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II
Συγγραφέας: Κοιμήσης, Γεώργιος
654. Trading in Forex and practices of technical analysis
Συγγραφέας: Κακέτσης, Σταμάτιος
655. Δημιουργία λογισμικού τιμολόγησης χρηματοοικονομικών παραγώγων
Συγγραφέας: Σαμαράς, Γιώργος
656. Το ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κρανιώτη, Ελένη-Χριστίνα
657. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων & επαναληπτικότητα της επίδοσης τους
Συγγραφέας: Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος
658. Η τιτλοποίηση των απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης: εμπειρίες από την κρίση του 2008
Συγγραφέας: Καμπουρόπουλος, Σωτήριος
659. Foreign direct investment decisions under uncertainty
Συγγραφέας: Fakos, Alexandros
660. Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: χρηματοδότηση και άλλες πολιτικές ενίσχυσης
Συγγραφέας: Κωστάκης, Αθανάσιος

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »