621. Η λειτουργία των οίκων αξιολόγησης και ο ρόλος τους στην χρηματοοικονομική κρίση
Συγγραφέας: Ντάκα, Όλγα
622. The determinants of NBA player salaries: a regression analysis
Συγγραφέας: Margonis, Andreas
623. Βέλτιστη κατανομή των επιμέρους σημείων πώλησης-κατανάλωσης στα διαθέσιμα κέντρα διανομής
Συγγραφέας: Μπουρνέλας, Αθανάσιος-Χρήστος
624. Valuation of bank holding companies
Συγγραφέας: Μπερτσάτος, Γεώργιος
625. Duty free προϊόντα. Σύγκριση τιμών από τα σχετικά καταστήματα και τις αεροπορικές εταιρείες με τις αντίστοιχες χρεώσεις σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα
Συγγραφέας: Κολλίντζας, Βασίλειος
626. A search and matching model with a public sector
Συγγραφέας: Tarasidou, Ekaterini D.
627. Η οικονομική πολιτική μετά την κρίση: αξιολογώντας την επίδραση των μη συμβατικών μέτρων στη διεθνή οικονομία
Συγγραφέας: Φαγογένη, Παρασκευή
628. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ζαφειροπούλου, Ξένη
629. Dynamic panel data models: short & long T
Συγγραφέας: Chatziathanasiou, Germanos Anargyros
630. Η απόδοση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υπό την επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων
Συγγραφέας: Κολαζά, Περσεφόνη
631. Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών. Μια σύγχρονη εφαρμογή με βάση τα υποδείγματα του E. Altman
Συγγραφέας: Παρασκευάς, Θεόδωρος
632. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: νομισματική πολιτική, εποπτεία και μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Βλάχος, Διονύσιος
633. Bank credit ratings and macroprudential issues
Συγγραφέας: Fanos, Evangelos
634. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα: επίδραση στην κερδοφορία των τραπεζών
Συγγραφέας: Μουτσάτσος, Κυριάκος
635. Πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπορικό τραπεζικό σύστημα: σενάρια και προοπτικές
Συγγραφέας: Κουκέλλης, Γεώργιος
636. International portfolio management with the use of derivatives
Συγγραφέας: Ρήγας, Ιωάννης
637. Προσδιοριστικοί παράγοντες οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Χατζηπαναγιώτου, Κωνσταντίνα
638. Hedging with futures, constant and dynamic hedge ratio estimation and hedging effectiveness: the case of S&P 500 stock index futures contract
Συγγραφέας: Κουκουτιανός, Σταύρος
639. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
Συγγραφέας: Κόλλια, Πέγκυ
640. Μορφές τραπεζικών αγορών και υποδείγματα συμπεριφοράς τραπεζών
Συγγραφέας: Κουμαριώτης, Ευάγγελος

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »