601. Χρηματοοικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα (1993-2013)
Author: Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2014
602. Διαχείριση Κινδύνων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Author: Τσόντος, Ευστράτιος
Format: pdf
Date: 2014
603. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Τσάκαλου, Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 2014
604. An economic analysis on supermodular games.
Author: Cheimonitis, Georgios N.
Format: pdf
Date: 2014
605. The impact of mergers and acquisitions in European banking on performance and efficiency
Author: Βελαώρα, Σωτηρία
Format: pdf
Date: 2013
606. Τράπεζες σε δυσχέρια : bail in και bail out
Author: Φαράντος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2014
607. Ποσοτικά μοντέλα χρεωκοπίας κρατών : εφαρμογές δυναμικού προγραμματισμού.
Author: Σταύρακας, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 2013
608. Ανάλυση της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και σύγκριση με την αντίστοιχη στην Ιταλία
Author: Παναγιώτου, - Μηνιάτη Ελευθερία
Format: pdf
Date: 2014
609. Υποδείγματα αξιολόγησης εταιρικού χρέους μέσω δικαιωμάτων: εφαρμογή στον κλάδο των τροφίμων
Author: Κολοβού, Όλγα Ν.
Format: pdf
Date: 31-01-2005
610. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως μοχλός ανάπτυξης σε περιβάλλον δημοσιονομικής προσαρμογής
Author: Στράτου, Ροζίνα
Date: 02/28/2013
611. Ο πιστωτικός κίνδυνος
Author: Σπαθούλα, Αγορή
Format: pdf
Date: 2013
612. Το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Author: Πριόβολος, Γεώργιος Ι.
Date: 01-02-2016
613. Επιθετική τιμολόγηση & πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κοντοπούλου, Άννα
614. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μεθοδολογία αξιολόγησης και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κόσσυβα, Ευαγγελία
615. Η διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs) στην Ελλάδα: σύγκριση με τη διεθνή πρακτική
Author: Οικονόμου, Φαίδων-Ευστράτιος
616. Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων
Author: Φουρτούνης, Κωνσταντίνος
617. Τυχερά παίγνια στην Ελλάδα: η περίπτωση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Author: Κολτούκης, Βασίλειος
618. Εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στην αγορά
Author: Τσαγκούλης, Γεώργιος
619. Αξιολόγηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα και η επίδραση των capital control
Author: Φυργιόλα, Ιόλη
620. Models for investment and capacity decisions in electricity markets
Author: Sakellaris, Konstantinos

Pages:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »