541. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
542. Η οργάνωση και η λειτουργία των Hedge Funds : η συμβολή τους στην κρίση του 2008
Συγγραφέας: Γκαβέλης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
543. Pricing of structured products
Συγγραφέας: Βλάχου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
544. Οικονομικές μέθοδοι αποτίμησης τραπεζών
Συγγραφέας: Μπερτσάτος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
545. Οι βέλτιστες νομισματικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς συγκρίσεις
Συγγραφέας: Κεραμιώτη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
546. Στρατηγικές συμμαχίες : η περίπτωση των αεροπορικών εταιρειών
Συγγραφέας: Ματσαβέλα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
547. Χρηματοοικονομικός επιταχυντής και ασυμμετρία πληροφόρησης: ζητήματα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και σταθερότητας τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Κοτρωνάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
548. Έρευνα και ανάπτυξη στη διάρθρωση της αγοράς και ο ρόλος των κοινοπραξιών έρευνας
Συγγραφέας: Μιχαήλ, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
549. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σταματακοπούλου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
550. Η οικονομική κρίση και οι διεθνείς οργανισμοί
Συγγραφέας: Μάργαρη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2014
551. Estimation of the probability of bankruptcy for the Chemical Industry with the model Altman's Z-score
Συγγραφέας: Κωστάκου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
552. Πολιτική ανταγωνισμού, ρυθμιστική πολιτική και παράλληλο εμπόριο στα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Κουρουκλής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2013
553. Οικονομική προσέγγιση της Ελληνικής γαλακτοπαραγωγής πριν και μετά την καθιέρωση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
Συγγραφέας: Κουβλάκη, Βαλεντίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
554. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα: επιπτώσεις στον τραπεζικό ανταγωνισμό και στην κοινωνική ευημερία
Συγγραφέας: Σταυροπούλου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2014
555. Mathematical analysis in game theory
Συγγραφέας: Παναρίτη, Νικολέτα Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2014
556. Η διαχρονική αξία του χρυσού: ιστορική αναδρομή, εμπειρική έρευνα 1970-2013, ανάλυση προσφοράς ζήτησης
Συγγραφέας: Κοτσιωτάς, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
557. Price cap regulation: case of gasoline in Greece
Συγγραφέας: Kolovou, Eirini
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2014
558. Θεωρία παιγνίων και δημοπρασίες (Auctions) για την ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας: θεωρία και πρακτική – βελτιστοποίηση πρακτικών
Συγγραφέας: Φλούσκου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1-2010
559. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας σε χαρτοφυλάκια μετοχών
Συγγραφέας: Κουμαριώτης, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
560. Πολιτικές ανακεφαλοποίησης τραπεζών
Συγγραφέας: Μποτωνάκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 22-01-2014

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »