481. Αριστοποίηση χαρτοφυλακίου μετοχών και διαχείρισή του
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
482. Solution strategies to problems characterized by time inconsistensy applied in general equilibrium models with distorting taxation
Συγγραφέας: Πίγκου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
483. Analysis and numerical simulations of a class of closed economy new Keynesian models
Συγγραφέας: Λαζαράκης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2015
484. Research joint ventures : competition and cooperation
Συγγραφέας: Karystios, Eleftherios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2015
485. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και προκυκλικότητα
Συγγραφέας: Καραμέρου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
486. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Τρευλοπούλου, Νεκταρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
487. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Συγγραφέας: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
488. Μέθοδοι αποτίμησης εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Τσάκωνα, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
489. Εκτίμηση κινδύνου αγοράς με το μέτρο κινδύνου CVaR
Συγγραφέας: Αυζώτης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
490. Τραπεζική εποπτεία : από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ
Συγγραφέας: Τσόχα, Χριστίνα - Ολυμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
491. Εξυπηρέτηση δρομολογίων άγονων γραμμών στην Ελλάδα μέσω διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Αγγελική - Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2009
492. Είσοδος της Ιρλανδικής εταιρίας αερομεταφορών «Ryan-Air» στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Τσιαλαμάνης, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
493. Συγκριτική μελέτη δαπανών και προμηθειών νοσοκομείων
Συγγραφέας: Φραγκούλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2014
494. Η πολιτική εκπτώσεων και πολιτική ανταγωνισμού Intel Case
Συγγραφέας: Βούλγαρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
495. Οριζόντιες συγχωνεύσεις με έμφαση στις μονομερείς επιδράσεις
Συγγραφέας: Λαλιώτη, Νίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
496. Αντιστάθμιση κινδύνου στην αγορά χαρτόμαζας μέσω παραγώγων
Συγγραφέας: Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2010
497. Θεωρία παιγνίων και ένοπλη σύγκρουση
Συγγραφέας: Παπαφώτη, Ανδρονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
498. Bayesian MCMC in operational risk modelling
Συγγραφέας: Dalmara, Aikaterini
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
499. Financial decisions in the global energy sector
Συγγραφέας: Κουτσοπανάγου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2012
500. Status effects in a vertically differrentiated duopoly
Συγγραφέας: Δρίτσα, Ευδοκία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2015

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »