421. Φαινόμενα δημοσιονομικής εκτροπής σε συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης : εμπειρίες και συμπεράσματα
Author: Ρετζούλα, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 01-2012
422. Συμφωνίες αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κέκου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 01-2012
423. Προσομοίωση ακραίων συνθηκών (stress tests) στο τραπεζικό σύστημα
Author: Κλεισιάρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2012
424. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2012
425. Η μαθηματική θεμελίωση της οικονομετρίας
Author: Σμυρνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 05-2012
426. Equal mutual fund's performance evaluation : can Greek mutual funds managers outguess the market?
Author: Verri, Georgia D.
Format: pdf
Date: 11-2011
427. Η καμπύλη Phillips στην οικονομία της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη το συναλλαγματικό καθεστώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών
Author: Ευαγγέλου, Αγγελική - Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2012
428. Leverage cycles, the profound impact of the global financial crisis on the Greek banking system and the new Basel III regulatory framework aiming at the consolidation of the global financial sector
Author: Γκατζούφας, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 01-2012
429. Exclusion strategies of new businesses
Author: Katsargyri, Georgia
Format: pdf
Date: 01-2012
430. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Author: Fragkou, Stamatoula
Format: pdf
Date: 07-2014
431. Political economy and growth in an insiders - outsiders society : the case of Greece
Author: Κοσπεντάρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 05-2012
432. Shipping finance and risk management
Author: Κουλούρη, Χαρίκλεια
Format: pdf
Date: 01-2012
433. Ανάκαμψη χωρίς πιστωτική επέκταση και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
Author: Αγγελής, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2015
434. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας : εκμάθηση βέλτιστων στρατηγικών στα πλαίσια ενός στοχαστικού παιγνίου
Author: Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Format: pdf
Date: 09-2014
435. Η μελέτη χρηματοοικονομικών μεγεθών πριν και μετά την κρίση : συγκριτική μελέτη
Author: Σμέτη, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2014
436. Συγκεντρώσεις στον τραπεζικό κλάδο σε περίοδο κρίσης
Author: Αντύπα, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 10-2013
437. The impact of macroeconomic announcements on exchange rates : an U.K based investigation
Author: Σαρρή, Δανάη
Format: pdf
Date: 04-2015
438. Ανάλυση και εκτίμηση του value at risk
Author: Σακκιώτης, Σωτήριος - Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 10-2014
439. Κάθετοι περιορισμοί : συμβάσεις αποκλειστικότητας & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Author: Ρήγας, Δαμιανός
Format: pdf
Date: 12-2014
440. Η εξέλιξη των κλάδων της οινοποιίας και της ζυθοποιίας στα χρόνια της κρίσης και οι προοπτικές που αναπτύσσονται
Author: Ραδιώτης, Αθανάσιος Αλ.
Format: pdf
Date: 01-2015

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »