121. Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τόκα, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2003
122. Οικονομική ανάπτυξη και γραφειοκρατική διαφθορά
Author: Πούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2004
123. Ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά εργασίας
Author: Αλμπάνης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 12-2003
124. Ανισότητα και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Αράχωβας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 12-2003
125. Ανισότητα μισθών
Author: Μουσταφή, Μαρία
Format: pdf
126. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Author: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2004
127. Κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη
Author: Νεοκλέους, Παμπίνα Κ.
Format: pdf
Date: 12-2003
128. Η προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη διεύρυνσης
Author: Τζανοπούλου, Σταματία Μ.
Format: pdf
Date: 12-2003
129. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Author: Ζώης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 01-2005
130. Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Author: Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Format: pdf
Date: 01-2005
131. Εμπορικοί κύκλοι και ανταγωνιστικότητα μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ε.Ε
Author: Χαιρέτης, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 2005
132. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Μπάρμπα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2005
133. Υποδείγματα ολιγοπωλίου [και] οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Author: Αγησιλάου, Κική
Format: pdf
Date: 01-2006
134. Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση
Author: Παύλου, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 05-2006
135. Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.
Author: Ζαννή, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 1998
136. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Author: Κυριακάκη, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2007
137. Απελευθέρωση και ελεύθερη λειτουργία της ενιαίας τηλεπικοινωνιακής αγοράς
Author: Κοντάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2007
138. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Author: Ζυρίδου, Βικτώρια
Format: pdf
Date: 01-2007
139. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ξένου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2007
140. Διεθνής μετανάστευση
Author: Φραγκούλη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »