61. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα εγωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ανανεώσιμους φυσικούς πόρους
Author: Βελλά, Ευγενία
Format: pdf
Date: 01-2007
62. Ασυμμετρία πληροφόρησης [και] σηματοδότηση
Author: Πετρόχειλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2007
63. Δημοσιονομικοί κανόνες στις χώρες της Ευρωζώνης
Author: Γρηγοροπούλου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 01-2011
64. Ο.Ν.Ε και Εμπόριο
Author: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 2011
65. Καθορισμός τιμών και μισθών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία
Author: Κωνσταντινίδη, Άντρη
Format: pdf
Date: 2011
66. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας
Author: Ψαρράκη, Ελένη-Παρασκευή
Format: pdf
Date: 2011
67. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2011
68. Η επαγγελματική κατάρτιση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Πέτσα, Δήμητρα
69. Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Καλομάλλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2012
70. Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού
Author: Μίχα, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2012
71. Δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη
Author: Σολωμός, Διονύσιος Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
72. Η απελευθέρωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών εκτός αυτών που αφορούν την ασφάλιση ζωής και η εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας
Author: Καραγιαννάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 11-1998
73. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1996
74. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Φλουρής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 11-2000
75. Η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
Author: Αναστασίου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
76. Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (1981-1996)
Author: Τσώνος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-1998
77. Assessing efficiency in urban transit systems : with an application to electric bus services in Athens, Greece using data envelopment analysis
Author: Politou, Despina M.
Format: pdf
Date: 12-2001
78. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
Author: Καραμπάτσος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 12-2002
79. Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Author: Καψάλης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2003
80. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και στο εμπόριο των κρατών-μελών και των υπό ένταξη χωρών της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης
Author: Φυτράκης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »