7775 _RESULTS_ITEMS

1. Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα με χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης
_AUTHOR_: Βασιλάκος, Ξενοφών
_DATE_: 01-02-2014
2. Το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
_AUTHOR_: Πριόβολος, Γεώργιος Ι.
_DATE_: 01-02-2016
3. Alternative methods of portfolio management
_AUTHOR_: Lazopoulos, Ioannis
_DATE_: 01-02-2019
4. Forecasting economic series using data reduction methods
_AUTHOR_: Μαργκάς, Κωνσταντίνος, Margkas, Konstantinos
_DATE_: 01-03-2020
5. Επιπτώσεις και προκλήσεις της εφαρμογής RPA σε οργανισμούς υπηρεσιών
_AUTHOR_: Πολάκης, Κωνσταντίνος
_DATE_: 01-03-2020
6. Σύγχρονες μέθοδοι της επιχειρησιακής έρευνας και εφαρμογές τους στις εξαγορές και συγχωνεύσεις
_AUTHOR_: Αναγνωστόπουλος, Λουκάς-Παρασκευάς
_DATE_: 01-03-2022
7. Μια διερευνητική μελέτη του ρόλου των προτάσεων πώλησης αναφορικά με τη δημιουργία σχέσεων πιστότητας σε βιομηχανική αγορά
_AUTHOR_: Παύλος, Γεώργιος
_DATE_: 01-04-2019
8. Field Study Project για την Γευσήνους ΑΒΕΕ: customer experience
_AUTHOR_: Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα
_DATE_: 01-04-2020
9. Field Study Project σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΤeQ: έρευνα μέτρησης ικανοποίησης πελάτη
_AUTHOR_: Κοκμοτού, Βασιλική
_DATE_: 01-04-2020
10. The non-linear impact of debt on economic growth: the empirics
_AUTHOR_: Γκιόκα, Μαρία, Gioka, Maria
_DATE_: 01-04-2020
11. Η επίδραση του περιβάλλοντος υπηρεσιών των καταστημάτων Jumbo στην καταναλωτική συμπεριφορά
_AUTHOR_: Δημητρίου, Αλεξάνδρα
_DATE_: 01-04-2020
12. How do firms build brand equity and firm performance through Corporate Social Responsibility actions
_AUTHOR_: Kagkelidou, Evamgelia, Καγκελίδου, Ευαγγελία
_DATE_: 01-06-2020
13. Ψυχολογικό συμβόλαιο: συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον και διατήρηση στελεχιακού δυναμικού
_AUTHOR_: Φάμελος, Χρήστος
_DATE_: 01-07-2019
14. Corporate Social Responsibility and skepticism: an investigation of perceived CSR motives and the effect on consumer behavior
_AUTHOR_: Ραχούτη, Ιωάννα, Rachouti, Ioanna
_DATE_: 01-07-2020
15. Essays in competition policy enforcement and its impact on economic performance
_AUTHOR_: Μακρή, Γαλάτεια, Makri, Galateia
_DATE_: 01-07-2020
16. Facebook marketing persona για την εταιρεία Kalamata Papadimitriou
_AUTHOR_: Μποντιώτη, Σωτηρία
_DATE_: 01-07-2020
17. Διερευνώντας τη χρήση των ταμπού μέσω πρόκλησης σοκ ως δημιουργική στρατηγική στο χώρο της διαφήμισης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα ναρκωτικά
_AUTHOR_: Παπακυριάκου, Ζωή
_DATE_: 01-07-2020
18. Η χρήση του κειμένου στην ψηφιακή διαφήμιση ως κύριο και αποκλειστικό δημιουργικό στοιχείο και η επίδραση αυτού στην καταναλωτική συμπεριφορά
_AUTHOR_: Χριστοφόρου, Ειρήνη
_DATE_: 01-07-2020
19. Journey mapping in tourism for people with mobility impairments
_AUTHOR_: Spanou, Anthi, Σπανού, Ανθή
_DATE_: 01-09-2019
20. Ανάλυση απειλών ασφαλείας στη διαδικτυακή και κινητή τραπεζική
_AUTHOR_: Πάγκας, Παναγιώτης
_DATE_: 01-09-2020
21. Baltic Dry Index: modeling and predicting long term relationships with macroeconomic, financial, demand and supply factors
_AUTHOR_: Ευθυμίου, Ξενοφών, Efthimiou, Xenofon
_DATE_: 01-10-2020
22. Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και η δράση της στην αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων 2008 & 2020
_AUTHOR_: Εργκιούν, Σαμπίνα
_DATE_: 01-10-2020
23. Survey: continuous integration & testing
_AUTHOR_: Καραγιάννης, Θεόδωρος, Karagiannis,Theodoros
_DATE_: 01-11-2018
24. Τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών εταιρειών χαμηλής και μηδενικής μόχλευσης
_AUTHOR_: Κουρέρης, Ιωάννης
_DATE_: 01-11-2018
25. Global diversified portfolio through conditional value at risk measure
_AUTHOR_: Melifronides, George
_DATE_: 01-12-2015
26. Το εν Παρισίοις Δ΄ Διεθνές Συνέδριον της Επιστημονικής Οργανώσεως της Εργασίας (Ε.Ο.Ε.)
_AUTHOR_: Χαριτάκης, Θ.
_DATE_: 01-1930
27. Ακαδημεικά: τόμος πρώτος: Λογική
_AUTHOR_: Βορέας, Θεόφιλος
_DATE_: 01-1932
28. Τεχνολογική αλλαγή και αύξηση της παραγωγικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των υπηρεσιών
_AUTHOR_: Καταξινού, Αργυρώ
_DATE_: 01-1988
29. Ανάλυση και σχεδιασμός συστήματος λογιστικής διαχείρισης δικτύου
_AUTHOR_: Πρόκος, Ιωάννης Γ.
_DATE_: 01-1998
30. Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
_AUTHOR_: Φουκαράκη, Χρυσούλα
_DATE_: 01-1998
31. Ασφάλεια πληροφοριών σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας
_AUTHOR_: Πετροπούλου, Φωτεινή Φ.
_DATE_: 01-1998
32. Δημιουργία και αξιολόγηση συστήματος ανάκτησης ελληνικών κειμένων
_AUTHOR_: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
_DATE_: 01-1998
33. Δημιουργία συστήματος ελέγχου προγραμμάτων
_AUTHOR_: Σιουγλέ, Ευφροσύνη Σ.
_DATE_: 01-1998
34. Διαχείριση δικτύων υπολογιστών : ένα περιβάλλον διαχείρησης ποιότητας των δικτύων και των υπηρεσιών τους
_AUTHOR_: Σκουλαρίδου, Βικτωρία
_DATE_: 01-1998
35. Έρευνα επιπέδου μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
_AUTHOR_: Παπανάκος, Χρύσανθος Π.
_DATE_: 01-1998
36. Ερευνα και ανάπτυξη, τεχνολογική πολιτική και ερευνητικές κοινοπραξίες επιχειρήσεων
_AUTHOR_: Σαμψώνης, Κωνσταντίνος
_DATE_: 01-1998
37. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
_AUTHOR_: Χαρμπανς, Λιτίνα
_DATE_: 01-1998
38. Η σημασία της επιμόρφωσης στην πληροφορική σε δημόσιους οργανισμούς : η περίπτωση της στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδος
_AUTHOR_: Βασίλα, Στέλλα
_DATE_: 01-1998
39. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
_AUTHOR_: Κουτσουράκης, Αντώνιος
_DATE_: 01-1998
40. Συσχέτιση αξιοπιστίας και ελέγχου λογισμικού
_AUTHOR_: Τζαβάρας, Αθανάσιος Ι.
_DATE_: 01-1998

_PAGES_:  « Previous 1012345678910 Next 10 »