7830 Items found

161. Θεωρίες ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και η διαχείριση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα
Author: Παπαγεωργίου, Δημήτριος Π.
Date: 01-2005
162. Θεωρίες προσδιορισμού του εργατικού μισθού με έμφαση στα υποδείγματα διαπραγματεύσεων
Author: Κυριακόπουλος-Ρουμελιώτης, Γεώργιος-Κυριάκος
Date: 01-2005
163. Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων χρήσης του παγκόσμιου ιστού
Author: Κοτταρίδη, Κλημεντία
Date: 01-2005
164. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Author: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Date: 01-2005
165. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Author: Τσιαλκούτης, Αλέξανδρος
Date: 01-2005
166. Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και η θεωρία του χάους στην οικονομική επιστήμη
Author: Δημαρέλης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2005
167. Μηχανισμοί της αγοράς για την εποπτεία των τραπεζών
Author: Δαρμαράκης, Μιχάλης
Date: 01-2005
168. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογή τους σε value at risk
Author: Κουνούκλα, Ιωάννα
Date: 01-2005
169. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Νίκογλου, Δημήτριος
Date: 01-2005
170. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Author: Κελεπούρης, Θωμάς
Date: 01-2005
171. Οι επιπτώσεις της διεθνούς βοήθειας στην οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας: κοινοτικά πλαίσια στήριξης 1989-2006
Author: Κουτσουρή, Αναστασία Μαρία
Date: 01-2005
172. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Author: Πετράκης, Νικόλαος
Date: 01-2005
173. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Author: Νικόπουλος, Κώστας
Date: 01-2005
174. Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Παπακωνσταντίνου, Κυριάκος
Date: 01-2005
175. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Γκιπατίδου, Σταματία
Date: 01-2005
176. Πολιτική διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού
Author: Καρακώστα, Ουρανία
Date: 01-2005
177. Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Author: Σπατιώτης, Παναγιώτης
Date: 01-2005
178. Πολιτικοί κύκλοι
Author: Γώγος, Στυλιανός
Date: 01-2005
179. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είκοσι χωρών, 1962-1995
Author: Δρυδάκης, Νικόλαος
Date: 01-2005
180. Ρυθμιστική πολιτική και τηλεπικοινωνίες
Author: Κελαΐδη, Εμμανουέλα
Date: 01-2005
181. Στατιστική επεξεργασία υπηρεσιακών στοιχείων των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Author: Σκολαρίκος, Μαρίνος Φωτίου
Date: 01-2005
182. Στρατηγικές επίλυσης στοχαστικών δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας
Author: Καραμπαρμπούνης, Λουκάς
Date: 01-2005
183. Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής
Author: Κουτελάκης, Μιχαήλ-Μάριος
Date: 01-2005
184. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σούκερα, Μαρία
Date: 01-2005
185. Σχεδιασμός νομισματικής πολιτικής
Author: Μπουρδάκη, Βασιλική
Date: 01-2005
186. Τα όρια των επιχειρήσεων μέσα από τη θεωρία του κόστους συναλλαγής
Author: Μαρκαντώνη, Μαρίνα
Date: 01-2005
187. Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Author: Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Date: 01-2005
188. Τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Σμυρναίος, Ηλίας
Date: 01-2005
189. Evaluating market risk through arch econometric models: a multivariate case
Author: Sogiakas, Vasilios I.
Date: 01-2006
190. Insider trading in stock markets
Author: Κιούση, Ελένη
Date: 01-2006
191. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Author: Μανωλής, Εμμανουήλ
Date: 01-2006
192. Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ρεμούνδου, Κυριακή
Date: 01-2006
193. Δημόσιες επενδύσεις
Author: Βασιλειάδης, Μιχάλης
Date: 01-2006
194. Διάρθρωση και ανταγωνισμός στον κλάδο διύλισης και εμπορίας υγρών καυσίμων στην Ελλάδα
Author: Ιωάννου, Θεοφάνης
Date: 01-2006
195. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Αντωνοπούλου, Αντωνία
Date: 01-2006
196. Διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με rent-seeking
Author: Τάσιου, Σοφία
Date: 01-2006
197. Δικαιόχρηση και κάθετες σχέσεις
Author: Κονταξής, Γεώργιος
Date: 01-2006
198. Εκτίμηση και μελλοντική πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετατρέψιμων χρεογράφων
Author: Κοπανάκη, Δέσποινα
Date: 01-2006
199. Επενδύσεις σε αποθέματα στην ελληνική μεταποίηση : η επίδραση της ΟΝΕ
Author: Μαρκόπουλος, Μανώλης
Date: 01-2006
200. Ευαίσθητη ισορροπία
Author: Ντούτσης, Βασίλειος
Date: 01-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »