7830 Τεκμήρια βρέθηκαν

801. Προσέγγιση και μοντέλο πρόβλεψης της έκβασης των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 02-2005
802. Σχεδίαση πολυεδρικής ταξινομίας για ένα σύστημα τουριστικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 02-2005
803. Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδομένων στο σύστημα παραγωγής φυσικής γλώσσας του έργου M-PIRO
Συγγραφέας: Καλλώνης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 02-2005
804. Χρονικές απόψεις της κατάταξης εγκυρότητας στον παγκόσμιο ιστό-ένας online αλγόριθμος
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 02-2005
805. Modelling quantiles of rain rate in perspective of spatial scaling
Συγγραφέας: Kamilatou, Evangelia Spir.
Ημερομηνία: 02-2006
806. Αναζήτηση ιστοπεριεχομένου σε αδόμητα δίκτυα ομότιμων κόμβων : μελέτη, ορισμός και αξιολόγηση μεθόδου μείωσης διάστασης για τη διεξαγωγή συσταδοποίησης
Συγγραφέας: Μαγδαληνός, Παναγής
Ημερομηνία: 02-2006
807. Ανάλυση κατά συστάδες : ιεραρχικές και βάσει πιθανοθεωρητικού μοντέλου μέθοδοι
Συγγραφέας: Ανδρούτσου, Μαρία Δ.
Ημερομηνία: 02-2006
808. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Συγγραφέας: Καραΐσκος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2006
809. Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων
Συγγραφέας: Ηλιούδη, Σταματία
Ημερομηνία: 02-2006
810. Ανάπτυξη συστήματος υπόδειξης με εφαρμογή αλγορίθμων collaborative και content-based filtering
Συγγραφέας: Καραβέλας, Πέτρος
Ημερομηνία: 02-2006
811. Ανωνυμία σε δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας: Λεπενιώτου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 02-2006
812. Ασφάλεια πληροφοριών και προστασία υποδομών : ανάπτυξη CBK
Συγγραφέας: Στουγιάννου, Ελευθερία
Ημερομηνία: 02-2006
813. Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνίας ομάδας
Συγγραφέας: Τσαρούχης, Στράτος
Ημερομηνία: 02-2006
814. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2006
815. Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής εξαγωγής και αξιολόγησης γνωρισμάτων από συλλογές κειμένων
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 02-2006
816. Διαχείριση ραφιού, ανάπτυξη μοντέλων αναπλήρωσης ραφιού για τη διαχείριση πωλήσεων και υποστήριξη απο τεχνολογίες πληροφορικής
Συγγραφέας: Σιλιβίστρα, Δέσποινα
Ημερομηνία: 02-2006
817. Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της πιστότητας των καταναλωτών σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Τζανάκης, Φωκίων
Ημερομηνία: 02-2006
818. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα : ανάλυση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση κυρίαρχων τεχνολογιών, διερεύνηση επιπτώσεων
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02-2006
819. Ελεγκτική δειγματοληψία στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Συγγραφέας: Βουλδή, Δήμητρα Θωμά
Ημερομηνία: 02-2006
820. Επισκόπηση των μεθόδων εκτίμησης του κεντρικού υποχώρου με σκοπό τη μελέτη της δεσμευμένης κατανομής y/x
Συγγραφέας: Βλάσσης, Γεώργιος Δημητρίου - Δάμωνος
Ημερομηνία: 02-2006
821. Ευφυείς πράκτορες και ηλεκτρονικές αγορές
Συγγραφέας: Ρούμπου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 02-2006
822. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Ημερομηνία: 02-2006
823. Η χρήση της ημερήσιας μέσης τιμής των φυσιολογικών αποτελεσμάτων των βιοχημικών εξετάσεν ως εναλλακτικής μεθόδου στατιστικού ελέγχου ποιότητας των αναλυτών κλινικής χημείας
Συγγραφέας: Καρκαλούσος, Πέτρος Λ.
Ημερομηνία: 02-2006
824. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή στρατηγική
Συγγραφέας: Τσουγράνης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 02-2006
825. Μελέτη κινήτρων συμμετοχής σε κοινοτικά wlan
Συγγραφέας: Δαλακούρας, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 02-2006
826. Μονομεταβλητή εκθετική κατανομή και κάποιες πολυμεταβλητές επεκτάσεις της
Συγγραφέας: Βρεττάκος, Μιχαήλ Δ.
Ημερομηνία: 02-2006
827. Πράκτορες λογισμικού για βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης στα δίκτυα επόμενης γενιάς
Συγγραφέας: Αηδώνη, Βιολέτα
Ημερομηνία: 02-2006
828. Προδιαγραφές και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής
Συγγραφέας: Ζαγκαβιέρου, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2006
829. Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Μεταξάς, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02-2006
830. Σύστημα τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών με τη χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας: Κουσαρίδας, Απόστολος
Ημερομηνία: 02-2006
831. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Ημερομηνία: 02-2006
832. Τεχνολογίες εξισορρόπησης φορτίου σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα
Συγγραφέας: Δουκάκης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 02-2006
833. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Συγγραφέας: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2006
834. Υποστήριξη ιχνηλασιμότητας με RFID σε εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων : ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης
Συγγραφέας: Τζιόβα, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 02-2006
835. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
836. Implementing and evaluating the RLC/AM protocol of the 3GPP specification
Συγγραφέας: Makidis, Michael
Ημερομηνία: 02-2007
837. Statistical process control and neural networks
Συγγραφέας: Xadjimichael, Yiannakis Ch.
Ημερομηνία: 02-2007
838. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 02-2007
839. Ανάλυση και μελέτη της εφαρμογής της δικτυακής τομογραφίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2007
840. Ανάπτυξη διάχυτου πληροφοριακού συστήματος εικονικής ξενάγησης σε μουσεία, με χρήση τεχνολογιών μοναδικής ταυτοποίησης
Συγγραφέας: Μπέσκος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02-2007

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »