7830 Items found

401. Οι δείκτες τιμών κατοικιών ως ενδείξεις οικονομικής ευρωστίας
Author: Γρατσία, Στέλλα
Date: 01-2011
402. Οι διεθνείς επενδύσεις των Ελληνικών τραπεζών : επιδράσεις στην παραγωγικότητα
Author: Βουρλούμης, Σταύρος
Date: 01-2011
403. Οι οικονομικές επιδράσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
Author: Φλώρου, Αντωνία
Date: 01-2011
404. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Λιάκου, Παρασκευή Α.
Date: 01-2011
405. Παράγοντες διαμόρφωσης περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων
Author: Σταυρόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2011
406. Πολιτική ανταγωνισμού και επιθετική τιμολόγηση
Author: Ντάφλου, Ιωάννα
Date: 01-2011
407. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Καλαμπαλίκης, Γεώργιος
Date: 01-2011
408. Συμβάσεις αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σαμπράκου, Δήμητρα
Date: 01-2011
409. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου για το σύστημα Fedora
Author: Σοφίκα, Γιάνο
Date: 01-2011
410. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Author: Τσόγκας, Χρήστος
Date: 01-2011
411. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Author: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Date: 01-2011
412. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των credit rating agencies στο χώρο της ΕΕ
Author: Ταραβίρας, Δημήτριος Σ.
Date: 01-2011
413. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Date: 01-2011
414. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Date: 01-2011
415. Exclusion strategies of new businesses
Author: Katsargyri, Georgia
Date: 01-2012
416. Leverage cycles, the profound impact of the global financial crisis on the Greek banking system and the new Basel III regulatory framework aiming at the consolidation of the global financial sector
Author: Γκατζούφας, Αναστάσιος
Date: 01-2012
417. Margin squeeze και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ηρωίδη, Χριστίνα
Date: 01-2012
418. Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
Author: Gargaropoulos, Aristeidis G.
Date: 01-2012
419. Shipping finance and risk management
Author: Κουλούρη, Χαρίκλεια
Date: 01-2012
420. Ανάλυση χαρτοφυλακίου, arch garch μοντέλα και αμοιβαία κεφάλαια
Author: Νικόλα, Πολυξένη
Date: 01-2012
421. Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείων καθιερωμένων εγγραφών με κοινωνικές επισημειώσεις
Author: Δάγλας, Σπύρος
Date: 01-2012
422. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων : τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα
Author: Γιαννιώτη, Χριστιάνα
Date: 01-2012
423. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Date: 01-2012
424. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Date: 01-2012
425. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον : δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής
Author: Γκιόκα, Μαρίνα
Date: 01-2012
426. Εμπορεύσιμες άδειες ρύπων
Author: Αντωνιάδης, Παναγιώτης
Date: 01-2012
427. Εμπορική πολιτική και στρατηγική αλληλεξάρτηση
Author: Τρωαδίτη, Αικατερίνη
Date: 01-2012
428. Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βάχου, Ιωάννα - Μαρία
Date: 01-2012
429. Η καμπύλη Phillips στην οικονομία της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη το συναλλαγματικό καθεστώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών
Author: Ευαγγέλου, Αγγελική - Κωνσταντίνα
Date: 01-2012
430. Η νανοτεχνολογία ως αναδυόμενος κίνδυνος στην ασφαλιστική επιστήμη και πρακτική
Author: Παπαδάτος, Μάριος
Date: 01-2012
431. Κατασκευαστικές εταιρίες και παγκοσμιοποίηση : παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα από διεθνή έργα
Author: Περδικίδη, Φωτεινή
Date: 01-2012
432. Μετανάστριες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
Author: Τζεβελέκου, Ευαγγελία
Date: 01-2012
433. Μια εμπειρική διατριβή αξιολόγησης της επίδοσης των Ελλήνων διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Τσαλαβούτη, Κατερίνα
Date: 01-2012
434. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Date: 01-2012
435. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Author: Βαρβαρέσου, Διονυσία
Date: 01-2012
436. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Date: 01-2012
437. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Date: 01-2012
438. Πολιτικοί οικονομικοί κύκλοι και δημόσιος δανεισμός
Author: Κηλαϊδίτης, Γεώργιος
Date: 01-2012
439. Προστασία της απασχόλησης, παραγωγικότητα και επένδυση
Author: Δήμος, Ευάγγελος
Date: 01-2012
440. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
Author: Κρουστάλης, Χρυσοβαλάντης
Date: 01-2012

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »