1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Stochastic linear quadratic control problems with applications to insurance
Συγγραφέας: Παντελούς, Αθανάσιος Α., Pantelous, Athanasios Α.

Σελίδες:  1