1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Optimal equity portfolio construction under higher order moments
Συγγραφέας: Ntinenis, Nikolaos, Ντινενής, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01/27/2022

Σελίδες:  1