1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Portfolio optimization using CVaR
Συγγραφέας: Ntigkakis, Theodoros, Ντιγκάκης, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 22-01-2020

Σελίδες:  1