1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Handwritten text recognition in ancient and medieval manuscripts with automated transcription and error type classification
Συγγραφέας: Νικολοπούλου, Παναγιώτα, Nikolopoulou, Panagiota
Ημερομηνία: 30-11-2022

Σελίδες:  1