1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Gender bias with word embeddings
Συγγραφέας: Μικέλη, Αντωνία-Ντανιέλα, Mikeli, Antonia-Daniela
Ημερομηνία: 31-03-2020

Σελίδες:  1