1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Pricing options on scenario trees with discrete distributions
Συγγραφέας: Nikas, Nikolas, Νίκας, Νικόλαος
Ημερομηνία: 04-04-2022

Σελίδες:  1