1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Implementing and evaluating the RLC/AM protocol of the 3GPP specification
Συγγραφέας: Makidis, Michael
Ημερομηνία: 02-2007

Σελίδες:  1