2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Java decompiler using machine translation techniques
Συγγραφέας: Chatzilenas, Christos, Χατζηλένας, Χρήστος
2. Word embeddings for the software engineering domain
Συγγραφέας: Chatzilenas, Christos, Spinellis, Diomidis
Ημερομηνία: 2018

Σελίδες:  1