1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Interaction between the organizational context and ICT interventions: evidence from a public organization in Greece
Συγγραφέας: Chaniotaki, Eleni, Χανιωτάκη, Ελένη
Ημερομηνία: 2020

Σελίδες:  1