1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Finanacial crisis and adoption of the amendments to IAS 39-IFRS 7 : empirical evidence from Hellenic and European banks
Συγγραφέας: Carelli, Giacomo
Ημερομηνία: 06-2009

Σελίδες:  1