2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Die klassische und die moderne nationalokonomie (1949): η κλασσική και η νεωτέρα πολιτική οικονομία
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος, Amonn, Alfred
Ημερομηνία: 1954
2. Εργασία και οικονομική θεωρία
Συγγραφέας: Amonn, Alfred
Ημερομηνία: 1955

Σελίδες:  1