1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Crop and weed detection using tensorflow object detection API
Συγγραφέας: Alexis, Konstantinos
Ημερομηνία: 01/01/2019

Σελίδες:  1