1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Στοιχεία μαρκοβιανών αλυσίδων και θεωρίας ουρών με αριθμητικές εφαρμογές
Συγγραφέας: Ajdini, Erold
Ημερομηνία: 29-02-2016

Σελίδες:  1