5 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μαθήματα γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα άλγεβρας - γραφικαί παραστάσεις συναρτήσεων - ασφαλιστικά μαθηματικά
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1935
2. Θεωρητική μηχανική: βιβλίον πρώτον: στατική του σημείου και σώματος και κινητική του σημείου
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1927
3. Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας: μετά 95 σχημάτων εν τω κειμένω
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1927
4. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: μετά 29 σχημάτων εν τω κειμένω
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1925
5. Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1925

Σελίδες:  1