1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Έκθεση εκτίμησης διαμερίσματος-Εύρεση του βέλτιστου ακινήτου με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
Συγγραφέας: Σάλτη, Ρεβέκκα
Ημερομηνία: 02-2012

Σελίδες:  1