112 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Φ

1. Φαγογένη, Παρασκευή
2. Φάκα, Κυριακή
3. Φακανόπουλος, Βασίλειος
4. Φακίνος, Νικηφόρος
5. Φακίνου, Χρυσούλα
6. Φάμελος, Χρήστος
7. Φαράντος, Κωνσταντίνος
8. Φαραστέλη, Ουρανία
9. Φαρδούλης, Κωνσταντίνος Ι.
10. Φαρμάκη, Ελένη
11. Φαρμάκης, Γεώργιος Κωνσταντίνου
12. Φαρμάκης, Τρύφων Ι.
13. Φαρμακίδης, Ευάγγελος
14. Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
15. Φασίτσας, Δημήτριος
16. Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
17. Φασουλής, Ραφαήλ
18. Φαφαλιού, Μαρία
19. Φελούκας, Παναγιώτης
20. Φεργάδης, Θεόδωρος
21. Φερεντίνος, Διονύσιος
22. Φερεντίνου, Αικατερίνη
23. Φερέτη, Λουκία-Μαρία
24. Φερίγκος, Νικόλαος
25. Φερούσης, Χρήστος
26. Φερτάκης, Γεώργιος
27. Φερφέλης, Θωμάς
28. Φιλάρετος, Κλεισθένης Γ.
29. Φίλη, Άρτεμις - Σταυρούλα
30. Φίλια, Θάλεια
31. Φίλιας, Βασίλειος Ι.
32. Φίλιου, Δήμητρα
33. Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
34. Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
35. Φιλιππίδη, Ευαγγελία
36. Φιλίππου, Βασίλειος
37. Φιλίππου, Φίλιππος
38. Φιλτισάκος, Σπυρίδων
39. Φίνου, Γεωργία
40. Φιστικλής, Δημήτρης

Σελίδες:  123