Συλλογές
Τίτλος Factors affecting consumer attitudes and behavioral intentions toward mobile instant messaging app advertising
Εναλλακτικός τίτλος Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι σε διαφημιστικά μηνύματα που λαμβάνουν στην κινητή τους συσκευή μέσω εγκατεστημένων εφαρμογών διαπροσωπικής επικοινωνίας
Δημιουργός Ζουρνατζή, Θωμαϊς, Zournatzi, Thomais
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Indounas, Konstantinos
Baltas, George
Drosos, Dimitrios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 167p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9556
Περίληψη With the wide penetration of smartphones and mobile broadband access, mobile instant messaging is becoming an essential means of communication worldwide with billion users. Studies showed that MIM has surpassed voice calls, emails, face-to-face communication, and social network sites and is the most popular means of daily communication. Typical MIM apps offer various functions, and benefits such as no cost, sense of community, immediacy and help in building a closer environment for users. Messaging presents a prime opportunity for brands, while consumers are always connected, available and engaged. People are also accustomed to receiving, obtaining, and sharing a great deal of information, knowledge, as well as various advertisements and promotional material in this way. Consequently, MIM is currently one of the most influential areas of technology, demonstrating in parallel the potential to support the development of effective mobile platform strategies and advertising methods for the companies. MIM app advertising offers new opportunities for interactive advertising effectiveness and elicits positive consumer responses, which is vital, as consumers are hesitant towards anything that relates to advertising. MIM is personal, engaging, responsive and efficient undoubtedly higher than any traditional marketing tool. Already, some companies have added successfully MIM to their marketing arsenal. Firms are seeking to develop powerful mobile platform strategies, and since traditional advertising is not as effective as it used to be and MIM applications is recommended to be the best alternative offer for the new era of “marketing communications” between companies to customers. Research, though on consumer attitude and behavioral intention towards the MIM app advertising attempts is relatively scarce. The present study seeks to fill this gap, with the objective of identifying, understanding, and evaluating the determinants that affect MIM user’s attitudes and intentions to click on, pay attention to, and read the advertisements companies send through these apps.
Με την ευρεία διείσδυση των smartphones και την απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω εφαρμογών γίνεται βασικό μέσο επικοινωνίας παγκοσμίως για δισεκατομμύρια χρήστες. Μελέτες έδειξαν ότι το MIM έχει ξεπεράσει τις κλήσεις, τα emails, την διαπροσωπική επικοινωνία, τα κοινωνικά δίκτυα και είναι το δημοφιλέστερο μέσο επικοινωνίας. Οι εφαρμογές MIM προσφέρουν διάφορες λειτουργίες, δεν κοστίζουν, προσδίδοντας ένα αίσθημα συνανοίκειν και αμεσότητας για τους χρήστες. Οι ΜΙΜ εφαρμογές αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για τις εταιρείες, καθώς οι καταναλωτές είναι πάντα συνδεδεμένοι στο κινητό τους και διαθέσιμοι. Έχουν επίσης συνηθίσει να λαμβάνουν και να ανταλάσσουν πληροφορίες, διαφημίσεις ή προωθητικό υλικό με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς, το MIM αποτελεί έναν τομέα με μεγάλη τεχνολογική επιρροή, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών μεθόδων διαφήμισης για τις εταιρείες. Η διαφήμιση μέσω εφαρμογών MIM προσφέρει νέες ευκαιρίες για πιο διαδραστικά αποτελέσματα, δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις στους καταναλωτές, γεγονός ζωτικής σημασίας, καθώς οι καταναλωτές διστάζουν σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη διαφήμιση. Το MIM είναι αναμφίβολα καλύτερο από οποιοδήποτε παραδοσιακό εργαλείο μάρκετινγκ. Ήδη, ορισμένες εταιρείες έχουν προσθέσει με επιτυχία το MIM στο οπλοστάσιό της μάρκετινγκ πολιτικής τους. Οι εταιρείες επιδιώκουν να αναπτύξουν ισχυρές στρατηγικές για τη δημιουργία κινητών εφαρμογών και δεδομένου ότι η παραδοσιακή διαφήμιση δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο παλιά, οι εφαρμογές MIM προτείνονται ως η καλύτερη εναλλακτική προσφορά για τη νέα εποχή της «επικοινωνίας μάρκετινγκ» μεταξύ εταιρειών και πελατών. Η έρευνα αναφορικά με τη στάση των καταναλωτών και την πρόθεση συμπεριφοράς καταναλωτή απέναντι σε διαφημίστικα μηνύματα μέσω εφαρμογών MIM είναι σχετικά σπάνια. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό, με στόχο τον εντοπισμό, την κατανόηση και την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση και πρόθεση των χρηστών MIM να κλικάρουν, να προσέξουν και να αναγώουν τις διαφημίσεις που στέλνουν οι εταιρείες μέσω αυτών των εφαρμογών.
Λέξη κλειδί Διαφήμιση
Μήνυμα
Εφαρμογές
Στάση
Συμπεριφορά
Advertising
Messaging
Apps
Attitude
Intention
Διαθέσιμο από 2022-07-04 14:01:02
Ημερομηνία έκδοσης 07/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-07-04 14:01:02
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/