Συλλογές
Τίτλος Η αυτοματοποίηση προμηθειών στο λιανεμπόριο. Μελέτη περίπτωσης στην AB Βασιλόπουλος ΑΕ
Εναλλακτικός τίτλος The automation of procurement in retail. Case study at AB Vassilopoulos SA
Δημιουργός Γαρμπιδάκη, Μαρία-Παυλίνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μπουρνέτας, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9410
Περίληψη The main subject of this thesis is the automation of supply chain and the influence of Industry 5.0 in procurement both for stores and warehouses. There is a research for the new system of automated orders and replenishment for a retail company and specifically for a Greek Supermarket chain. The main goal of this research is to find the difficulties which the company faced and different ways for improving these problems. To start with, an analysis of management, replenishment and prediction of supply demand is presented as it was conducted until the introduction of the new system. There is a reference to the Industry 5.0 and how it has affected as the use of technology IoT (Internet of Things) gives significant competitive tools in many companies. Additionally there is a refence to systems and the organization structure that the company of AB uses and how these procedures will change in the new automated system of replenishment. Many supermarkets globally lose important chances of sales due to the lack of supplies on the shelves of stores. Nowadays the new technologies can change this shortage and can eliminate these difficulties. The automated systems which support the replenishment of stocks in shelfs of supermarkets give to retailers a specific view of products that need to be ordered again and when this is necessary. This change supports the staff who has these responsibilities.. For the results of this new change a questionnaire was created which helped draw significant conclusions for the process of the system through the satisfaction and the remarks of the staff.In conclusion many obstacles and benefits of this new change for the organization are mentioned, as well as suggestions for improvement and future extensions of the system.
Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα την αυτοματοποίηση των προμηθειών πραγματεύεται την επιρροή της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην διαχείριση των αποθεμάτων τόσο σε καταστήματα όσο και σε αποθήκες λιανικού εμπορίου. Πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης σε εφαρμογή αυτοματοποιημένων παραγγελιών σε μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου και συγκεκριμένα σε μια ελληνική αλυσίδα supermarket με στόχο της συγκεκριμένης μελέτης την εύρεση τυχόν δυσκολιών στην συγκεκριμένη διαδικασία και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την βελτιστοποίηση της.Εισαγωγικά παρουσιάζεται μια ανάλυση της διαχείρισης, αναπλήρωσης και πρόβλεψης της ζήτησης των αποθεμάτων σε μια εταιρία λιανικού εμπορίου όπως γινόταν έως σήμερα. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην 5η βιομηχανική επανάσταση και πώς έχει επηρεάσει τις προμήθειες στο λιανεμπόριο.Ακολουθεί στην συνέχεια αναφορά στα συστήματα και τις διαδικασίες που ακολουθούσε η ΑΒ μέχρι τώρα στις προμήθειες και πώς θα μεταβληθούν στο νέο αυτοματοποιημένο σύστημα. Πολλά supermarket παγκοσμίως χάνουν σημαντικές ευκαιρίες πωλήσεων λόγω των ελλείψεων αποθεμάτων από τα ράφια των καταστημάτων. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα που βοηθούν στην αναπλήρωση των αποθεμάτων στο ράφι παρέχουν στους λιανοπωλητές μια πολύ πιο ακριβή εικόνα σχετικά με το ποια είδη χρειάζονται να παραγγελθούν ξανά και πότε κρίνεται απαραίτητο αυτό.Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω στην συνέχεια της συγκεκριμένες εργασίας περιγράφεται ένα νέο σύστημα που έχει εντάξει η ελληνική αλυσίδα supermarket τους τελευταίους μήνες και σχετίζεται με την πρόβλεψη και την αναπλήρωση των αποθεμάτων στα ράφια των καταστημάτων. Πραγματοποιείται μια αναφορά στο νέο σύστημα που ακολουθεί ο οργανισμός και σημειώνονται τα θετικά καθώς και τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει και πιθανόν να αντιμετωπιστούν. Για τα αποτελέσματα και την πορεία του συγκεκριμένου συστήματος πραγματοποιείται έρευνα βασισμένη σε ερωτηματολόγια στους άμεσους stakeholders. Τέλος καταγράφονται συμπερασματικά τα εμπόδια και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του νέου συστήματος στον οργανισμό μέσα από την μελέτη των ερωτηματολογίων καθώς επίσης προτείνονται προτάσεις βελτίωσης.
Λέξη κλειδί Λιανεμπόριο
Automation
Retailing
Supply chain
SAP forecasting and replenishment
Super market
Προμήθειες
Εφοδιαστική αλυσίδα
Αυτοματισμός
Συστήματα
Διαθέσιμο από 2022-04-15 18:35:56
Ημερομηνία έκδοσης 04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-04-15 18:35:56
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/