Συλλογές
Τίτλος Sustainable shipping: the perspective of LNG as marine fuel
Εναλλακτικός τίτλος Βιώσιμη ναυτιλία: η προοπτική του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο πλοίων
Δημιουργός Kalampaliki, Eleni-Athanasia, Καλαμπαλίκη, Ελένη-Αθανασία
Sietis, Dionysios
Σιετής, Διονύσιος
Συντελεστής Ventikos, Nikolaos
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Karampinis, Nikolaos
Tsouknidis, Dimitrios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7851
Περίληψη The purpose of this paper is to scrutinize the main paths that shipping companies may follow that will lead them to the new, unprecedented era, shaped by the International Maritime Organization’s Greenhouse Gas emissions reduction policy. Extensive reference is made to the legal framework that sets the tone and defines the regulations to which companies need to comply with. Also, emphasis is given both to the controversial Greek proposal and the use of LNG as an alternative source of fuel, supplemented by a brief analysis of the widely accepted scrubber solution. The scope of this thesis is both explorative and economic, attempting to figure out what the proper option is to adjust to the new demanding shipping standards.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τις βασικές εναλλακτικές που παρουσιάζονται για τις ναυτιλιακές εταιρείες στη νέα, άνευ προηγουμένου εποχή, που διαμορφώνεται από την πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του διεθνούς οργανισμού ναυτιλίας. Εκτενής αναφορά γίνεται στο νομικό πλαίσιο που καθορίζει τους κανονισμούς με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες. Επίσης, δίνεται έμφαση τόσο στην αμφιλεγόμενη ελληνική πρόταση όσο και στη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως εναλλακτικής πηγής καυσίμου, που συμπληρώνεται από μια σύντομη ανάλυση της ευρέως αποδεκτής λύσης των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων. Το πεδίο αυτής της διπλωματικής είναι τόσο ερευνητικό όσο και οικονομικό, σε μια προσπάθεια κατανόησης της πιο κατάλληλης επιλογής για προσαρμογή στα νέα απαιτητικά ναυτιλιακά πρότυπα.
Λέξη κλειδί Νομικό πλαίσιο
Άδειες εκπομπών άνθρακα
Υγροποιημένο φυσικό αέριο ως εναλλακτικό καύσιμο
Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων
Ελληνική πρόταση
Legal framework
Carbon allowances
Lng alternative
Scrubber systems
Greek proposal
Διαθέσιμο από 2020-05-25 19:57:06
Ημερομηνία έκδοσης 07-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-05-25 19:57:06
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/